παιχνίδια
συνδέσεις
βιβλιογραφία

ΣΚΟΠΟΙ

Ταξίδι στη Μεσόγειο

Το "Ταξίδι στη Μεσόγειο με τον Καπετάν ΣΟΣ..." είναι πρόγραμμα συμπληρωματικής  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας. Το περιεχόμενο του προγράμματος αφορά στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην Μεσόγειο.

Εισαγωγή
Σκοποί
Στόχοι
Συμμετοχές
Διαδικασία

 

 

Βασικός σκοπός του προγράμματος είναι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μαθητών, απομακρυσμένων και ολιγοθέσιων κυρίως σχολείων, στο πλαίσιο της ευέλικτης ζώνης, της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και της εκπαίδευσης για τον πολιτισμό.

Ακόμη, το συγκεκριμένο πρόγραμμα, σκοπεύει μέσα από το ειδικά σχεδιασμένο για εξ αποστάσεως εκπαίδευση, παιδαγωγικό του υλικό, να εμπλουτίσει τις δυνατότητες και τις ευκαιρίες μάθησης των μαθητών των απομακρυσμένων σχολείων και όχι μόνο.

 

Μανούσου Ευαγγελία
 Εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια-Σύμβουλος  στο
Ελληνικό Ανοικτό
  Πανεπιστήμιο

εισαγωγή | σκοποί | στόχοι | συμμετοχές | διαδικασία