Περιβάλλον

Σταυρόλεξο της θάλασσας

Πατήστε πάνω σ' έναν αριθμό για να διαβάσετε τη βοήθεια για τη λέξη που ψάχντετε.
Στη συνέχεια γράψτε τη λέξη ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ στο πλαίσιο που εμφανίζεται.
Όταν γράψετε τη λέξη πατήστε το κουμπί ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΛΕΞΗΣ και η λέξη θα εμφανιστεί στο σταυρόλεξο.
Όταν τελειώσετε πατήστε το κουμπί ΕΛΕΓΧΟΣ για να ελέγξετε τις απαντήσεις σας.

    1    2           
3    4               
               
        5         
               
      6           
               
               
     7    8          
9     10              
               
               
11                 
               
               

Οριζόντια

3. 1.000.000 τόνοι ------------ χύνονται κάθε χρόνο στη Μεσόγειο λόγω ναυτικών ατυχημάτων , παράνομων πρακτικών καθαρισμού των δεξαμενών των πλοίων κτλ.
6. Τα δελφίνια δεν είναι ψάρια, είναι _______
8. Οι θαλάσσιες χελώνες που γεννούν στη Ζάκυνθο λέγονται _____
9. Υπάρχουν 400 είδη στην Ελλάδα
11. Τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Μεσογείου είναι...

Κάθετα

1. Τα ζώα αυτά συμβολίζουν την ελευθερία, τη χαρά, τη δύναμη. Ζουν στη θάλασσα αλλά δεν είναι ψάρια.
2. Στο νησί αυτό υπάρχουν παραλίες ωοτοκίας για τις καρέτα-καρέτα
4. Εξαιτίας του _________ καταστρέφονται οι παραλίες ωοτοκίας της καρέτα-καρέτα και γίνονται ξενοδοχεία, εστιατόρια κ.α.
5. Είναι η καρέτα -καρέτα
7. Είναι η Μονάχους μονάχους
10. Τόνοι από ________ χύνονται κάθε χρόνο στη Μεσόγειο.