παιχνίδια
συνδέσεις
βιβλιογραφία

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Ταξίδι στη Μεσόγειο

Το "Ταξίδι στη Μεσόγειο με τον Καπετάν ΣΟΣ..." είναι πρόγραμμα εξ αποστάσεως συμπληρωματικής εκπαίδευσης για μαθητές Ε' και Στ' Δημοτικού, ολιγοθέσιων και απομακρυσμένων σχολείων της Ελλάδας. Το περιεχόμενο του προγράμματος αφορά στην Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία στην Μεσόγειο.

Εισαγωγή
Σκοποί
Στόχοι
Συμμετοχές
Διαδικασία

 

Η υλοποίηση της εφαρμογής του εξ αποστάσεως προγράμματος έγινε στην πιλοτική φάση με την εξής διαδικασία:

1o στάδιο: Η βοηθός του καπετάν ΣΟΣ, κα Μανούσου Γκέλη επισκέφτηκε όλα τα σχολεία, τους παρέδωσε το παιδαγωγικό υλικό (λογισμικό, τετράδιο δραστηριοτήτων, φάκελο εργασιών των μαθητών, ψηφιακή βιβλιοθήκη, φάκελο του EΛ.ΚΕ.Θ.Ε.).

Κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης εκπαίδευσε τους μαθητές στη χρήση του λογισμικού, παρουσίασε στους μαθητές τον καπετάν ΣΟΣ και την παρέα του, μέσα από το λογισμικό.

Μετά την γνωριμία με τους ήρωες και το υλικό όλοι μαζί (μαθητές και εκπαιδευτικοί) προγραμμάτισαν την υλοποίηση του προγράμματος. Δηλαδή οι μαθητές της Ε' και Στ' δημοτικού των σχολείων με τον/την εκπαιδευτικό της τάξης και τη βοηθό του καπετάν ΣΟΣ προγραμμάτισαν ποιες μέρες και ώρες θα υλοποιούν το πρόγραμμα αλλά και με ποια σειρά θα πραγματοποιήσουν τις ενότητες και τις αντίστοιχες δραστηριότητες και ποιοι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την τήρηση του ημερολογίου και την επικοινωνία με την εξ αποστάσεως από εδώ και πέρα δασκάλα τους (κα Μανούσου Γκέλη)

2ο στάδιο: Στη συνέχεια το πρόγραμμα εξελίσσεται με βάση τον αρχικό προγραμματισμό και κάθε εβδομάδα οι μαθητές που έχουν ορισθεί ως υπεύθυνοι επικοινωνίας (διαφορετικοί κάθε φορά) επικοινωνούν με την εξ αποστάσεως εκπαιδευτικό (τηλεφωνικά και με e-mail)  για την πορεία του προγράμματος, αξιολογώντας κάθε φορά την εβδομαδιαία διαδικασία.

3ο στάδιο: Τον Ιούνιου του 2006 η βοηθός του καπετάν ΣΟΣ κα ΄Γκέλη Μανούσου επισκέφτηκε και πάλι τα σχολεία για το κλείσιμο και την τελική αξιολόγηση του προγράμματος.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δρ. Μανούσου Ευαγγελία Εκπαιδευτικός, Καθηγήτρια Σύμβουλος στο
Ελληνικό Ανοικτό
  Πανεπιστήμιο

εισαγωγή | σκοποί | στόχοι | συμμετοχές | διαδικασία